Biopaliwa – zalety i wady

Pisaliśmy już o biokominkach – ich zaletach i wadach. Są one opalane biopaliwem. Tym razem przyszedł czas, abyśmy krótko opisali zalety i wady tego paliwa.

Biopaliwo to paliwo wytwarzane z biomasy, a więc do jego produkcji wykorzystuje rośliny. Najpopularnijeszy bioetanol (nazywany również alkoholem etylowym, etanolem) wytwarzany jest w procesie fermentacji z cukrów lub skrobi zbóż. Paliwo to jest zamiennikiem benzyny.

Zalety biopaliw

Biopaliwa mają znaczenie nie tylko w opalaniu biokominków, ale również wpływają na środowisko, całą gospodarkę a nawet bezpieczeństwo energetyczne. Dzięki ich szerokiemu zastosowaniu globalna produkcja biopaliw systematycznie rośnie.

Największą zaletą bioaliw jest ich czystość – uznawane są za produkt ekologiczny za sprawa niskiej emisji gazów cieplarnianych, biodegradowalności oraz pozytywnego wpływu na rolnictwo. Według niektórych badań, jeśli biopaliwa zastąpłyby paliwa tradycyjne, wówczas emisja gazów cieplarnianych spadłaby o ponad 30%.

Zróżnicowanie produkcji paliw jest argumentem wypływającym z analizy stanu bezpieczeństwa energetycznego. Biopaliwa to cegiełka budująca bezpieczeństwo wobec potencjalnego przerwania dostaw paliw zza granicy czy wyczerpania konwencjonalnych źródeł energii.

Biopaliwa są również jednym ze sztadarowych rozwiązań w katalogu zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony są one czystą energią, a z drugiej powstają nowe miejsca pracy i rozwija się zwykle biedniejsza wieś.

Wady biopaliw

Niestety jak wszystko, także i biopaliwa mają swoje słabe strony. Największe zaniepokojenie budzi to, co uznawane jest również za zaletę. Etycy wskazują, że wraz z rosnącą opłacalnością produkcji biomasy spadać może wielkość produkcji rolnej, a co się z tym wiąże może to prowadzić do wzrosu cen żywności. Kolejny związany z tym argument to zmniejszenie bioróżnorodności oraz rywalizacja o zasoby wodne potrzebne do produkcji biomasy.

Wadą biopaliwo może być również ich mniejsza wydajność. Paliwa tradycyjna mają większą kaloryczność, a więc mówiąc innymi słowy, drzemie w nich więcej energii. Tak samochodach, jak i w biokominkach, eksploatacja biopaliw może być z tego powodu droższa.

Podsumowując należy stwierdzić, że biopaliwa dają alternatywę dla paliw tradycyjnych i wraz z rozwojem ich produkcji i ich udoskonalaniem, na pewno będą zdobywać coraz większy udział w rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *