Zalety i wady biopaliw

Świat rozwija się w zawrotnym tempie. Rozwój pociąga za sobą nie tylko poprawę warunków życia, ale i szereg nowych problemów do rozwiązania. Jednym z nich jest konsumpcja energii i paliw do jej produkcji.

Od lat poszukiwane są alternatywy dla konwencjonalnych źródeł energii i paliw. Jednym z nich jest biomasa i biopaliwa.

Biopaliwo to paliwo powstałe z przetwórstwa biomasy, czyli np. roslin lub mikroorganizmów. Najczęściej biopaliwa, a zwłaszcza najpopularniejszy bioetanol, produkowane są z cukrów lub skrobi zbóż (czyli powstaje w procesie fermentacji). Wspomniany bioetanol (alkohol etylowy, etanol, C2H5OH) jest najpopularniejszym biopaliwem na świecie i jest zamiennikiem benzyny.

Zalety biopaliw

Wartość biopaliw rozpatruje się przede wszystkim w kontekście ich zalet i wad oraz wpływu na gospodarkę, środowisko i bezpieczeństwo energetyczne.

Biopaliwa mają kilka zalet, które powodują, że ich produkcja regularnie rośnie. Największa z nich, która zwykle wymieniana jest jako pierwsza, to mniejsza emisja gazów cieplarnianych niż przy paliwach tradycyjnych. Kolejne z argumentów z kategorii środowiskowych to biodegradowalność oraz rozwój rynku produków rolnych. Wg niektórych danych zastąpienie paliw konwencjonalnych – benzyny, oleju napędowego – może zredukować emisję gazów cieplarnianych nawet o 31% w przypadku bioetanolu. Dla innych biopaliw wartości te są jeszcze wyższe!

Argumentem z kategorii bezpieczeństwa energetycznego jest dywersyfikacja źródeł paliw oraz poprawa wydajności pojazdów. Biopaliwa mają uchronić państwo przed przerwami w dostawach zza granicy lub przed deficytami paliw. Są one również alternatywą na wypadek problemu z eksploatacją innych źródeł energii.

Do produkcji biopaliw przekonują również argumenty ekonomiczne, takie jak zróżnoważony rozwój, dywersyfikacja źródeł paliwa oraz wzrost liczby miejsc pracy, inwestycje i rozwój wsi.

Wady biopaliw

Oprócz bardzo przekonywujących zalet, produkcja biopaliw może pociągać za sobą również negatywne skutki. Najwięcej z nich dotyczy kwestii etycznych związanych z wpływem na wielkość produkcji żywności.

Inne argumenty, które wysuwają przeciwnicy biopaliw to możliwe zmniejszenie różnorodności biologicznej czy rywalizacja o zasoby wodne (również z produkcją spożywczą).

Wielu ekspertów zauważa, że przez długi czas ceny żywności regularnie spadały, podczas gdy ostatnie lata przynoszą gwałtowny wzrost jej cen. Wzrost produkcji biomasy pociąga za sobą zmniejszenie areałów zajmowanych przez produkcję żywności, a to z kolei pociąga za sobą wzrost jej cen.

Wydaje się, że zalety przemawiające za produkcją biopaliw przemawiają na tyle silnie, że ich produkcja nadal będzie szybko rosła. Choć ich produkcja pociąga za sobą również określone negatywne efekty, to wydaje się, że wraz z poprawą zaawansowania i rozwojem technologii produkcji również i zagrożenia zostaną wyeliminowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *